Výkonnostní klasifikace motorových olejů

Klasifikace API pro motorové oleje

Třída S - benzínové motory
Třída C - naftové motory
SA
oleje bez přísad do motorů, které pracují v mírných podmínkách (motory od roku výroby 1940 do roku 1950).
CA
oleje pro málo zatěžované motory od roku výroby 1940 do roku 1960. Olej splňuje specifikaci MIL-L-2104 A.
SB
oleje pro málo zatěžované motory s přísadami proti stárnutí, korozi a opotřebení (od roku výroby 1956 do roku 1960).
CB
oleje pro nepřeplňované motory s nízkým až středním zatížením, spalujících palivo s vyšším obsahem síry. Obsahují přísady proti usazeninám. Pro modely od roku 1949 do roku 1964.
SC
oleje pro středně zatěžované motory s přísadami proti tvorbě vysokoteplotních usazenin a nízkoteplotních kalů, stárnutí, korozi a opotřebení (1964 - 1967).
CC
oleje pro mírně přeplňované motory, pracující ve ztížených podmínkách (1964 - 1970). Obsahují přísady proti korozi a vysokoteplotním usazeninám. Olej splňuje specifikaci MIL-L-2104 B.
SD
oleje pro zvýšené požadavky stanovené výrobci automobilů v letech 1968 - 70.
CD
oleje pro vysoce zatěžované a zejména přeplňované motory, které pracují při vysokých otáčkách (1970 - 1979). Obsahují přísady proti vysokoteplotním usazeninám a proti korozi ložisek. Olej splňuje specifikaci Caterpillar Series 3 a MIL-L 2104 C.
SE
oleje pro velmi vysoké namáhání, splňují požadavky výrobců motorů od roku výroby 1971 do 1979.
CD-II
oleje splňující třídu CD a také požadavky dvoudobých naftových motorů
SF
oleje pro velmi vysoké zatížení motorů - modely 1980 až 1988. Skupinu SE převyšují v oxidační stabilitě, protioděrových schopnostech a odolnosti proti tvorbě kalů.
CE
oleje pro vysoce namáhané rychloběžné motory, zejména přeplňované. Pro modely od roku 1983.
SG
oleje pro modely od roku 1989, splňují nejvyšší požadavky na tvorbu kalů a opotřebení.
CF4
oleje pro motory s nejvyšším stupněm přeplňování v nejnáročnějších podmínkách, zvláště pro těžké tahače v dálničním provozu. Modely od roku 1990.
SH
nová kategorie od r. 1993, pro stejné motory a podmínky jako SG, testování je však provedeno ve shodě s CMA.
CG-4
oleje pro velmi zatížené motory splňující americké předpisy pro čistotu výfuku.

Modely od roku 1994.

SJ
nová kategorie od r. 1996, pro stejné motory a podmínky jako SH, oleje typu EC (Energy Conserving)
CH-4
oleje pro velmi zatížené motory s dalším sníženým množstvím emisí NOx. Značně vyšší výkonnost než oleje dle CG-4.

Modely od roku 1998.

Klasifikace API je nejrozšířenější klasifikací pro motorové oleje. Klasifikační symbol se skládá ze dvou písmen. První písmeno je buď S (Service), pak se jedná o oleje vhodné pro benzínové motory, nebo C (Commercial) pro oleje vhodné pro naftové motory. Druhé písmeno charakterizuje výkonnost příslušného oleje a přiřazuje se v abecedním pořadí dle zvyšujícího se výkonu. Pokud třída API obsahuje písmena S i C (např. SF/CE), pak je možné olej použít pro benzínové i naftové motory.

Klasifikace ACEA pro motorové oleje (platí pro motory vyrobené od roku 1996)

Kategorie A

benzínové motory

v osobních automobilech

Kategorie B

lehce zatížené naftové motory v osobních a dodávkových autech

Kategorie E

velmi zatížené naftové motory v užitkových vozidlech a pod.

A1
Pro moderní motory používající nízkoviskózní oleje s nízkým třením a HTHS 2,9 – 3,5 mPa.s.
B1
Pro moderní motory používající nízkoviskózní oleje s nízkým třením a HTHS 2,9 – 3,5 mPa.s.
E1
Oleje pro nepřeplňované a mírně přeplňované motory s normálními výměnnými lhůtami. Na úrovni předpisu MERCEDES-BENZ - 227.1
A2
Konvenční oleje s lepší oxidační stabilitou pro většinu moderních motorů. Odpovídají dřívější CCMC-G5.
B2
Oleje “STAY-IN-GRADE” pro většinu moderních motorů s nepřímým vstřikováním paliva a normálním výměnným intervalem.
E2
Oleje pro nepřeplňované a přeplňované motory s normálními výměnnými lhůtami. Na úrovni předpisu MERCEDES-BENZ - 228.1 nebo MAN 227.1
A3
Oleje “STAY-IN-GRADE” pro vysoce výkonné motory nebo motory s dlouhými intervaly výměny oleje. Nízká spotřeba oleje. Překračuje dřívější CCMC-G5.
B3
Oleje “STAY-IN-GRADE” pro vysoce výkonné motory s nepřímým vstřikováním paliva a s dlouhými intervaly výměny oleje. Nízká spotřeba oleje.
E3
Oleje “STAY-IN-GRADE” pro vysoce zatížené motory splňující emisní předpisy Euro 1 a Euro 2 a prodloužené výměnné lhůty. Na úrovni předpisu MERCEDES-BENZ - 228.3 nebo MAN M 3275
- -
B4
Speciální vysoce výkonné oleje typu “STAY-IN-GRADE” pro naftové motory s přímým vstřikováním paliva.
E4
Oleje “STAY-IN-GRADE” pro velmi vysoce zatížené motory splňující emisní předpisy Euro 1, Euro 2 s výrazně prodlouženými výměnnými intervaly

Na úrovni MERCEDES-BENZ - 228.5 nebo MAN M 3277

- - - -
E5
Oleje “STAY-IN-GRADE” pro vysoce zatížené motory splňující emisní předpisy Euro 1, Euro 2 a Euro 3 s dlouhými výměnnými intervaly.

Klasifikace CCMC pro motorové oleje (platí pro motory vyrobené do konce roku 1996)

Třída G - benzínové motory
Třída D - naftové motory
G 1
Srovnatelné s API-SE
D 1
Srovnatelné s MIL -L-46152 A
G 2
Srovnatelné s API-SF
D 2
Srovnatelné s MIL -L-2104 C
G 3
Nízkoviskózní motorový olej, doporučený pro celoroční použití, lepší než API-SF
D 3
Olej pro vysoce zatížené evropské naftové motory. Olej SHPD (Super High Performance Diesel).
G 4
Nahrazuje G2, zvýšená oxidační stálost, snížená tvorba kalů a zlepšená ochrana proti korozi.
D 4
Nahrazuje D2, zvýšená ochrana proti houstnutí oleje, leštění válců, opotřebení ventilových rozvodů a zanášení pístů.
G 5
Nahrazuje G3, přísnější normy pro méně zatížené oleje, další zlepšení nad G4 v oxidační stálosti, čistoty motoru a ochrany proti opotřebení.
D 5
Nahrazuje D3, podstatně přísnější normy než vyžaduje D4.
Třída PD - naftové motory v osobních automobilech
PD 1
Srovnatelné s API CD/SE
PD 2
Nahrazuje PD1, především, aby splnila vyšší požadavky na čistotu pístů v osobních automobilech poháněných naftovými motory.

Společnost výrobců motorů v ES (CCMC = Commité des Constructeurs d’Automobiles du Marché Commun) vyvinula výkonové klasifikace určené pro evropské potřeby. Aby byly omezeny náklady na zkoušky, jsou alespoň částečně zahrnuty klasifikace API a MIL. Všechny výkonové třídy byly a jsou zkoušeny na motorech a v laboratorních testech. První písmeno je buď G (Gasoline), pak se jedná o oleje vhodné pro benzínové motory, D (Diesel) znamená oleje vhodné pro naftové motory, nebo PD (Passenger Diesel), to jsou oleje pro osobní automobily s naftovými motory. Od roku 1996 se společnost CCMC změnila na ACEA (Associacion des Constructeurs Européens d’Automobiles), byl vytvořen nový systém výkonové klasifikace a platí nové kategorie - viz předchozí tabulka.

Klasifikace API pro převodové oleje

GL - 1
Neaditivované oleje pro nízké namáhání.
GL - 2
Neaditivované oleje pro nízké namáhání, ale vyšší než postačují oleje GL - 1.
GL - 3
Oleje pro střední zatížení a rychlosti
GL - 4
Oleje pro vyšší namáhání, zejména v převodovkách moderních automobilů.
GL - 5
Oleje pro hypoidní převodovky.

Armádní klasifikace USA pro motorové oleje

MIL-L-46152
Motorové oleje pro přepravní a zásobovací vozidla, používající především benzínové nebo středně zatížené naftové motory.
MIL-L-2104
Motorové oleje pro taktická vozidla používané především v naftových přeplňovaných motorech, v případě potřeby použitelné i pro benzínové motory.

Armádní klasifikace USA pro převodové oleje

MIL-L 2105 A
Oleje pro automobilové převody s požadavky podobnými jako API GL-4.
MIL-L 2105 B
Víceúčelové automobilové převodové oleje splňující třídu API GL-5.
MIL-L 2105 C
Kategorie platná od roku 1976 pro víceúčelové širokorozsahové automobilové převodové oleje. Splňuje API GL-5 a překračuje MIL-L 2105 B.
MIL-L 2105 D
Zavedena ve 2. pololetí 1987. Splňuje API GL-5 a překračuje MIL-L 2105 C.

Tyto kategorie popisují minimální požadavky na oleje používané v armádě USA a jsou přizpůsobeny jejím potřebám. Vyžadují stejné testy jako API. Doplňkové písmeno (v abecedním pořadí) označuje novější verzi dané normy. Na rozdíl od systému API ztrácejí v armádě starší verze platnost. Jinde se však používají nadále jako kvalitativní označení.