-= Akce klubu majitelů motocyklů BSA =-

Slovutný pane a paní,

Je pro mne příjemnou povinností zváti Tebe s osobu nejbližší, ke stolu i potlachání u ohně táborového, který pro milovníky přírody pořádám.

Setkání naše bude se konati dne 1.-4. května tohoto požehnaného roku třetí noc po úplňku nad Svatojánskými proudy s ubytováním přiměřeně věku, zdraví a ceně v této době.

Ubytování až pro 47 účastníků je rezervováno v 5 apartmánech včasnou úhradou 250,- za osobu a noc na účet 186186658/0600 (ledničky neobsahují nápoje ani potraviny).

U dobrého moku delikatesů a různých pochutin strávíš kratochvíle duši a tělu prospěšné, v kolektivu přátel s dobrou vůlí při testování tvého motocyklu.

Sobotní jízda motocyklů která má po tomto potlachu následovati může být příjemným pokračováním s možností účasti na již tradičním 43. memoriálu se vzpomínkou na přátele, kteří s námi již nepotlachají.

Pro zajištění Tvého pelíšku je nutno přihlásit k účasti spolu s úhradou do 28. března, u ohně to máš jako vždy zadarmo hodláš li tam i přespávat...

Přijedeš-li pouze otestovat svoje vozidlo, je Tvá účast samozřejmá bez přihlašování se.


Pohoštění připraví www.bsaservis.zde.cz, www.dortiky.cz a klub BSA věnuje účastníkům. Každý nechť přiveze dobrou náladu a píseň k táboráku, máš-li kytaru či jiný nástroj a umíš li naň, nezapomeň ho doma! A přidáš-li něco pochutin, bude kvitováno pochvalným mručením! Příjezd veteránem není podmínkou ale radostí.


S přáním příjemné jízdy za kolektiv majitelů B.S.A.

Jindřich Drbohlav
argus@tiscali.cz

Propozice/přihláška

Proposition/nomination list


Doplnění programu o data nebo další informace si pořadatel vyhrazuje!